JUDr. Petr Hocek

advokátní kancelář, Praha

Hledáte profesionální právní služby?

Nabízíme Vám právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na právo obchodní, občanské, a pracovní a to jak poskytováním právních porad a konzultací tak i sepisem smluv a podání. Běžně klienty také zastupujeme v řízení před soudy i správními úřady.

Tel:

+420 222 317 375

Fax:

+420 222 318 994

E-mail:

kancelar@akph.eu

Zaměření

Advokátní kancelář JUDr. Petr HOCEK nabízí zejména právní služby

 • právní poradenství při přípravě a sepisování smluv v oblasti občanského ,obchodního a pracovního práva
 • provádění právních auditů, analýz a odborná stanoviska ve věcech obchodního práva s důrazem na statusové věci obchodních společností a územně samosprávních jednotek
 • v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • v oblasti občanského práva – nemovitosti a katastr nemovitostí
 • poradenství v oblasti správního práva se zaměřením na zákon o lesích

S čím Vám můžeme pomoci?

Obchodní právo

 • komletní problematika obchodních smluv
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • zastupování společníků, akcionářů na valných hromadách
 • správa a vymáhání pohledávek
 • směnečné právo
 • nekalá soutěž

Pracovni právo

 • komletní problematika zaměstnaneckých smluv
 • problematika práv a povinností zaměstnance a zaměstanavatele

Občanské právo

 • nemovitosti a katastr nemovitostí
 • komletní smluvní problematika
 • náhrada škody

O nás

JUDr. Petr Hocek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Advokátní kancelář JUDr. Petra Hocka byla založena v roce 1996 se specializací na obchodní právo a následně rozšířila oblast poskytování právních služeb v oboru občanského a správního práva. Kancelář v roce 2002 přesídlila z Prahy 3 na současnou adresu na Praze 1.

Našimi klienty jsou jednak tuzemské i zahraniční právnické osoby, orgány státní správy a podnikající i nepodnikající fyzické osoby.

Při poskytování právních služeb spolupracuje naše kancelář s tuzemskými i zahraničními právními kancelářemi.